LightWEB
LightWeb
 
Parken Gård
Parken Gård er et tradisjonelt melkeproduksjonsbruk. Det var Arnes bestefar som rydda og bygde opp gården på 1930 tallet. Den stod ferdig i 1937, men så kom krigen til Norge, og her i Finnmark evakuerte tyskerne alle og brant ned alt! Det stod kun igjen noen kirker. Men familien Sigrid og Cornelius Karlstrøm kom tilbake etter krigen, og begynte å bygge opp livsverket sitt på nytt. De fikk 10 barn, og i 1967 kom Kolbjørn med sin kone Astrid og deres barn hit og tok over gården. De drev den til 1991, når Tore og Arne delte odelen og tok over drifta. Nå bor de to brødrene her med hver sin familie, så det er seks barn og fire voksene. I tillegg er det en handler/ gårdshjelp som har et eget lite krypinn.

Det er en melkekvote på gården på 130000 liter. Vi har ca. 20 melkekyr og rundt 65 dyr ialt. Gården har ca. 400 mål dyrka mark, og det er utelukkende grasproduksjon. Normalt har vi bare en slått!

I 2002 begynte vi å bygge nytt fjøs. Det er et kaldfjøs og et løsdriftsfjøs. Vi har bygd melkestall, fiskebein 2x4, som er i full drift selvom vi ikke har flyttet dyra inn i nyfjøsen enda. Det hele skal stå ferdig våren 2004.

Nærmere halvannet år etter at vi begynte å bygge ny driftsbygning her på Parken, står nybygget tilnærmet ferdig og ungdyr og melkekyr er flyttet inn! Vi er en del av et prosjekt Landbruksbygg i Arktis, og har valgt å bygge ett uisolert fjøs,-kaldfjøs.
Denne typen driftsbygninger er vanlig i andre land, både i norden og i USA, men dette er bare det andre av sitt slag her i Finnmark. Det kommer ett til her i bygda, og det er flere under bygging i alle de tre nordligste fylkene.
Det ser ut til fungere utmerket for kyrene, de har fått ett nytt å bedre liv. Overgangen har gått bemerkesesverdig knirkefritt, og vi har unngått store "barnesykdommer"!
 
Parken Gård går inn i en samdrift med ett av "nabo" brukene som ikke har produsert melk på nesten 10 år. Dette betyr at vi øker melkekvoten med over 90 000 l i året. Dette er en kjærkommen økning, og betyr at vi må  fokusere på å øke avdråten på hver enkelt ku! Nå bor det bare en familie på Parken Gård, men den drives fortsatt av brødrene Arne og Tore. Familien Tore Karlsrøm har flyttet til at annat hus i bygda, så det er spennende tider for oss som er igjen på bruket! Dette krever ny fokus, og gir utfordringer og nye muligheter.
 
 
 
 

 


 
PARKEN GÅRD HUSKY
 
Kontaktperson: Marianne Skjøthaug
Adresse: Parken Gård, N-9545  LANGFJORDBOTN
Mobil: +47 99265604/99104103
Webebside: www.parkengaard-husky.no
E-post: post@parkengaard-husky.no
 
 

 


© LightWeb